ПЛОСКИ РЕЖЕЩИ ПЛОТЕРИ IECHO MK

F1530.jpg
mini fiber laser11.jpg

МОДЕЛ

A4030

A9060

A1313

Работна площ

Скорост

Точност

Дебелина

Инструменти

Материали

 

 

Формат 

Интерфейс

Закрепване

Захранване

400x300mm

600 mm/sec

0.1mm

2mm

Писец; нож

Хартия, кожа, композит, картон, акрил, гума, PVC, PP, PTFE и др.

HPGL, DMPL

Serial; Paralel

Вакуум

220V/50Hz

900x600mm

600 mm/sec

0.1mm

2mm

Писец; нож

Хартия, кожа, композит, картон, акрил, гума, PVC, PP, PTFE и др.

HPGL, DMPL

Serial; Paralel

Вакуум

220V/50Hz

1300x1300mm

600 mm/sec

0.1mm

2mm

Писец; нож

Хартия, кожа, композит, картон, акрил, гума, PVC, PP, PTFE и др.

HPGL, DMPL

Serial; USB

Вакуум

220V/50Hz

2020 MR.PLOTTER